O Nas

Pomysł utworzenia Stowarzyszania „My Łęczanie” narodził się wśród ludzi, którym mocno zależało na uaktywnieniu życia mieszkańców wokół wiejskiej świetlicy wybudowanej ciężką społeczną pracą starszego pokolenia.

Drążenie tematu przez pojedyncze osoby z grup wcześniej istniejących, powoli rozbudzało chęć działania na rzecz naszej społeczności. Główna myśl skierowana była początkowo w stronę najmłodszych, dla których corocznie organizowano Mikołajki. W kwietniu 2012 Rada Sołecka zorganizowała akcję „posprzątajmy razem”. Wspólne spotkanie przy porządkowaniu wsi zaowocowało powiększeniem grupy ochotników. Problemem była jednak zaniedbana świetlica, w której trudno było z przyjemnością przebywać i prowadzić jakiekolwiek zajęcia. W maju delegacja z Łęk udała się na spotkanie z burmistrzem, którego tematem było odnowienie świetlicy. Latem odbyły się trzy wycieczki dla dzieci i młodzieży. Chętnych nie brakowało. We wrześniu po raz pierwszy braliśmy udział w dożynkach parafialnych. Rok 2013 zaczął się kolejnymi wycieczkami dla dzieci w czasie ferii zimowych. Ważnym wydarzeniem był udział w otwarciu nowego targowiska w Myślenicach, gdzie w Konkursie Kół Gospodyń Wiejskich zajęliśmy trzecie miejsce. To była zachęta do zarejestrowania swojej działalności. Wspólną decyzją, aby nie tworzyć osobnego koła gospodyń, było zawiązanie stowarzyszenia, które połączy różne działalności. Nazwa nie została wymyślona, ale przyszła sama jako odpowiedź na pytanie : „Kim właściwie jesteśmy?”  – My jesteśmy Łęczanie. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 29 kwietnia 2014r. Terminy modernizacji budynku świetlicy z różnych przyczyn oddalały się. Członkowie   Stowarzyszenia w porozumieniu z Radą Sołecką i p. Sołtys podjęli decyzję o odświeżeniu sali świetlicowej. Ze środków wiejskich zakupiono materiały na odmalowanie ścian i remont parkietu. Jak już w historii tego budynku było, wszelkie prace fizyczne ochotnicy wykonali społecznie. Pracy było mnóstwo, nad całością przedsięwzięcia czuwał  Stanisław Topa – prezes Stowarzyszenia.

Od pomysłu do obecnej chwili w ramach działalności Stowarzyszenia odbyło się wiele wycieczek, teatrzyków, zajęć sportowych i plastycznych oraz zabaw dla dzieci. Nie zapominamy również o potrzebach dorosłych. Organizujemy spotkania okazjonalne na Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, wykłady z dietetyczką, wieczorki taneczne, aerobik. Ponadto Stowarzyszenie bierze udział w imprezach parafialnych i konkursach Kół Gospodyń Wiejskich. Przekazujemy w ten sposób młodszemu pokoleniu  obyczaje i tradycję naszego regionu. Nasza działalność jest możliwa dzięki finansowemu wsparciu lokalnych sponsorów, którym bardzo gorąco dziękujemy. Zajęcia dla dzieci współfinansowane są też przez UMiG Myślenice. Podstawą jednak jest społeczna praca członków Stowarzyszenia.