150 lecie istnienia Kół Gospodyń w powiecie Myślenickim.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach zorganizowało uroczyste spotkanie ze wszystkimi KGW z powiatu (56 Kół)
na 150 lecie ich działalności. Pan Starosta J. Tomal przywitał i kilkakrotnie dziękował wszystkim obecnym Paniom z Kół Gospodyń za działalność i współpracę podkreślając, że nie wyobraża sobie jakichkolwiek uroczystości bez ich obecności i pomocy.